AKILLI TARIM İTH. İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun(“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak AKILLI TARIM İTH. İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ(“Akıllı Tarım”)tarafından hazırlanmıştır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

AKILLI TARIM tarafından, bina, şube ve eklentilerinde (iç ve dış) 2 adet güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir, müşteri ve diğer bütün ziyaretçilerin giriş çıkışları takibe alınmaktadır. İşbu izleme ve takip ile; Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, alınmakta ve işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Bina ve eklentilerinde, şubelerde ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile, kanuna ve amacına uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta (tuvaletler, soyunma kabini gibi),  güvenlik amaçları aşılmamaktadır.

İşbu kapsamda işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir;

  1- Fiziksel Mekan
    Güvenliği Bilgileri
 

7/24 sadece görüntülü kamera kayıtları  

İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ:

Bu amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel veri; hizmet binası içerisindeki güvenlik kameraları ile 7/24 sadece görüntülü kamera kaydı yapılarak işlenmekte ve kayıt işlemi bu belirtilen amaçlarla sadece Muhasebe ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından erişilebilmekte ve denetlenmektedir.

Bahsi geçen bu kişisel veri gizli tutulmakta Muhasebe ve İnsan Kaynakları Departmanı herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamakta olup kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak otomatik yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDA HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte https://www.akillitarim.com/adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda akillitarim@hs03.kep.trveya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerindenavemircanakilli@hotmail.comadresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi https://www.akillitarim.com/adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.